Lokalizacja: Home >Archwium miesiaca Luty, 2009

Łotwa

Łotwa jest jednym z krajów nadbałtyckich. Odzyskała ona niepodległość w roku 1918, a w cztery lata później uchwalona została konstytucja. Według jej założeń Łotwa miała być państwem demokratycznym. Jednak w roku 1934 Ulmanis dokonał zamachu stanu, wprowadził stan wojenny i rozwiązał parlament. W 1940 roku do Łotwy wkroczyła Armia Czerwona, domagając się obsadzenia urzędów posłusznymi [...]

Tagi: , , , ,

Koniec XX wieku

1. Koniec XX wieku obfitował w wiele zmian na mapie świata, a szczególnie w środkowej i wschodniej Europie. Pomijając wojnę w państwach byłej Jugosławii, i zachodzące tam do dziś zmiany, najważniejszą zmianą był oczywiście upadek ZSRR i powstanie wielu nowych państw. Jednym z nich stała się Białoruś, nasz wschodni sąsiad, gdzie pomimo wszelkich oporów i ogólnoświatowego [...]

Tagi: , , ,