Lokalizacja: Home >Archwium miesiaca Październik, 2009

Otwarcie Rosji na świat

1. Wiele mówi się w kontekście państw byłego ZSRR o postępie i otwarciu na Europę i świat. Nie sposób jednak nie wspomnieć o konfliktach, które są i bez wątpienia będą. Każdy konflikt ma jednak inne podłoże, inny przebieg i inny skutek. Nie można więc porównywać jednych z drugimi, gdyż każdy z nich ma swoją bardzo indywidualną [...]

Tagi: , , , ,

Upadek ZSRR

1. Pomimo upadku ZSRR przed prawie dwudziestoma laty kraje, które wchodziły w jego skład wciąż starają się utrzymywać wzajemną więź i dążyć do wspólnej integracji. Nie wszędzie jest jednak tak kolorowo jak np. za naszą wschodnią granicą, gdzie sytuacja pomimo zgrzytów i hegemonii Federacji Rosyjskiej nadal jest dobra, a opinia rządów jednego kraju jest brana pod [...]

Tagi: , ,

Rosja

1. Rosja wróciła na mapę Europy i świata po rozpadzie ZSRR. Jako największa Republika Radziecka przejęła po nim praktycznie wszystko, odliczając utracone na rzecz nowo powstałych państw ziemie. Polityka rosyjska pomimo demokratycznej przykrywki tak na prawdę niewiele się zmieniła. Wciąż jak za czasów Stalina, Chruszczowa czy Breżniewa walczy się z pokojowymi demonstracjami opozycyjnymi, a w więzieniach [...]

Tagi: , ,

ZSRR

1. Po zakończeniu II wojny światowej nadrzędnym państwem wschodniej części Europy stało się ZSRR. Prowadzona przez ten kraj polityka komunistyczna i socjalistyczna wyraźnie zakorzeniła się w społeczeństwie. Dziś w państwach byłego Związku Radzieckiego nadal zauważyć można opierane na programie KPZR poglądy. Jednym z najbardziej rozdartych ideologicznie i etnicznie państw byłego ZSRR jest Ukraina. W kraju [...]

Tagi: , ,