Lokalizacja: Home >Archwium miesiaca Grudzień, 2009

Tadżykistan

Tadżykistan jest krajem leżącym w środkowej Azji. Tereny te w czasach wczesnego średniowiecza opanowane były przez Arabów, jednak już na początku IX wieku zaczęła tam rządzić perska dynastia Samanidów. Był to czas, kiedy rozwijała się sztuka i kultura. Następnie na te tereny zaczęły napływać plemiona tadżyckie, jednak nie utworzyły one sprawnego aparatu państwowego i w [...]

Tagi: , ,

Mołdawia

Historyczna Besarabia to obecna Mołdawia. Państwo to powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kraj ten jest obecnie podzielony między właściwą Mołdawię, Mołdawską Republikę Naddniestrzańską oraz część, która opowiada się za przynależnością do Rumunii. Wewnątrz tych państewek funkcjonują odrębne rządy, nie zostały one jednak do tej pory uznane na arenie międzynarodowej. Mołdawia leży na styku Europy i [...]

Tagi: ,

Litwa

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Polska zyskała nowego sąsiada – Litwę. Wcześniej Polska miała wiele wspólnego z tym krajem. Aż do wieku XIII tereny dzisiejszej Litwy były zamieszkiwane przez niezorganizowane plemiona, które nie wytworzyły organizmu państwowego. Dopiero wspólni wrogowie, najpierw kawalerowie mieczowi, a potem krzyżacy, przyczynili się do tego, że ziemie te zostały zjednoczone przez Mendoga, [...]

Tagi: , ,

Kirgistan

Jednym z krajów, które powstały po upadku Związku Radzieckiego jest Kirgistan. W czasach starożytnych tereny, należące obecnie do Kirgistanu zamieszkiwały plemiona tureckie, które wędrowały w poszukiwaniu jedzenia oraz warunków do życia. W okresie średniowiecza terytorium dostało się pod panowanie Karachanidów, a w XIII i XIV wieku, za czasów istnienia państwa mongolskiego, koczujący na tych terenach [...]

Tagi: , ,

Kazachstan

Kazachstan jest jednym z największych państw świata. Na początku naszej ery tereny obecnego Kazachstanu znajdowały się pod panowaniem tureckim, a do X wieku były w rękach dynastii Karachonidów. Po podbiciu przez Mongołów należał do Złotej Ordy. W XV wieku wyodrębniła się grupa wolnych ludzi, zwanych Kazachami. Pod koniec XIX wieku Kazachstan został podbity przez Rosjan [...]

Gruzja

Jednym z najciekawszych państw byłego ZSRR jest Gruzja. Tereny te znane były pod nazwą Kolchida oraz Iberia starożytnym Grekom. Pompejusz podbił te tereny i włączył je do Imperium Rzymskiego. Kraj ten bardzo szybko, bo już w roku 317 przyjął chrześcijaństwo jako religię panującą. Przez wiele stuleci Gruzja opierała się atakom Persów i Arabów, jednak w [...]

Tagi: ,