Lokalizacja: Home >Archwium miesiaca Styczeń, 2010

Religia w Rosji

Rosja jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym, zamieszkują ją różne ludy i grupy etniczne. Według różnych danych, struktura wyznaniowa społeczeństwa przedstawia się w odmienny sposób. Znaczna większość rosyjskich obywateli to chrześcijanie, z czego większość stanowią prawosławni. Prawie wszyscy wyznawcy prawosławia należą do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jednak liczba osób, które biorą czynny udział w życiu [...]

Tagi: , , , ,

Partie polityczne w Rosji

Obecnie w Rosji obowiązuje system wielopartyjny. Oznacza to, że przedstawiciele poszczególnych ugrupowań walczą o miejsca w parlamencie. Parlament składa się z Dumy Państwowej i Rady Federacji. Główną partią rosyjskiej sceny jest Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym obecnego premiera Władimira Putina. Jest o partia centrowa, która powstała z połączenia trzech ugrupowań: Jedność, Ojczyzna i Cała Rosja. [...]

Tagi: ,

Uzbekistan

Uzbekistan jest dużym państwem leżącym w centralnej części Azji. Przez tereny tego kraju przebiegał w starożytności jedwabny szlak, który łączył Wschód z Zachodem. Arabowie opanowali te tereny w VIII wieku. Wiązało się to ze spadkiem kultury, budowanej przez długie lata starożytności. W X wieku Arabowie opuścili te tereny i rząd objęła dynastia Samanidów. Mongołowie, na [...]

Tagi: , , ,

Ukraina

Słowianie zaczęli się osiedlać w dorzeczu Dniepru i Dźwiny w VI wieku n.e. Pierwszymi władcami Ukrainy byli książęta z dynastii Rurykowiczów, w tym Ruryk – założyciel dynastii, Oleg Mądry i księżna Olga, którzy scentralizowali państwo. W XII wieku Ruś Kijowska została rozbita na dzielnice, które walczyły między sobą. W XIII wieku powstało księstwo Halicko-Włodzimierskie, którego [...]

Tagi: , , , ,

Turkmenistan

Turkmenistan jest krajem, którego znaczną część stanowi jałowa, niezamieszkała pustynia. Pomimo dosyć dużych rozmiarów tego kraju, ludność zamieszkuje jedynie nieliczne terytoria na południu Turkmenistanu oraz doliny rzeczne. W czasach historycznych Turkmenistan był miejscem, które zostało podbijane przez armie jedynie w celu zdobycia bogatszych terenów. W VII wieku n.e. tereny te zostały podbite przez Arabów, co [...]

Tagi: , , , ,