Lokalizacja: Home >Archwium miesiaca Luty, 2010

Rozpad ZSRR

W latach 80., kiedy Michaił Gorbaczow objął władzę w Związku Radzieckim, kraj ten stał na skraju kryzysu. Celem tego polityka było wprowadzenie gruntownych reform, które doprowadziłyby do podniesienia poziomu życia obywateli oraz umocnienia państwa na arenie międzynarodowej. Reformy przeprowadzone miały być pod hasłem pierestrojki (przebudowy), na krótki czas przyniosły poprawę, jednak zakończyły się ogólnym niepowodzeniem, [...]

Tagi: , ,

Powstanie ZSRR

Bolszewicy, który w głównej mierze przyczynili się do wybuchu rewolucji październikowej, sądzili, że rewolucja ta zapoczątkuje zmiany na całym świecie. W większości państw, a zwłaszcza na Węgrzech i w Niemczech ruch rewolucyjny został stłumiony. Bolszewicy starali się także wyruszyć na zachód, aby siłą propagować nowy system. Pierwszym ich celem stała się Polska, jednak wojna polsko-bolszewicka [...]

Tagi: , ,

Ideologia komunizmu

Podbudową związku Radzieckiego była ideologia komunistyczna. Komunizm jest ruchem, który wywodzi się z ruchu socjalistycznego. Najprawdopodobniej oddzielił się od socjalizmu na przełomie XIX i XX wieku. Głównymi celami komunizmu w tym czasie była walka z kapitalizmem oraz imperializmem. Systemy te były zagrożeniem dla ruchu robotniczego. Organizacjami ruchu komunistycznego była I i II Międzynarodówka. Później ideologia [...]

Tagi: ,

Sztuka rosyjska

Na terenach dzisiejszej Rosji gwałtowny rozwój sztuki nastąpił w X i XI wieku, kiedy to rozpoczęła się budowa kościołów, inspirowanych architekturą świątyń bizantyjskich. Jednym z najstarszych zabytków rosyjskich jest Cerkiew Dziesięcinna w Kijowie. Cechą charakterystyczną rosyjskich cerkwi były bogate zdobienia w postaci fresków. Gwałtowny rozwój sztuki został zahamowany przez tatarskie najazdy. W wieku XIV na [...]

Tagi: , , ,

Cesarstwo Rosyjskie

Carstwo Rosyjskie istniało w latach 1547-1721. Była to kontynuacja Wielkiego Księstwa Rosyjskiego. Wielki książę moskiewski Iwan IV Groźny koronował się na cara Wszechrusi. W ten sposób zapoczątkował Carstwo Rosyjskie. Było to w owym czasie jedyne państwo prawosławne. Aspirowało również do roli stolicy całego świata prawosławnego. Iwan IV Groźny był bardzo młody, gdy wstępował na tron, [...]

Tagi: ,

Warunki naturalne w Rosji

Rosja jest największym krajem świata, dlatego na jej terenie występują zróżnicowane formy powierzchni oraz panują różne warunki pogodowe. Rosja leży na terytorium Europy oraz Azji. Pomiędzy Europą a Azją znajduje się naturalna granica w postaci Uralu. Najwyżej położonymi punktami Rosji są Wzgórza Wałdaj, gdzie ma również swoje źródła najdłuższa rzeka Europy – Wołga. Europejską część [...]

Tagi: , ,