Lokalizacja: Home >Kategoria ‘Mniejsze państwa byłego ZSRR

Turkmenistan

Turkmenistan jest krajem, którego znaczną część stanowi jałowa, niezamieszkała pustynia. Pomimo dosyć dużych rozmiarów tego kraju, ludność zamieszkuje jedynie nieliczne terytoria na południu Turkmenistanu oraz doliny rzeczne. W czasach historycznych Turkmenistan był miejscem, które zostało podbijane przez armie jedynie w celu zdobycia bogatszych terenów. W VII wieku n.e. tereny te zostały podbite przez Arabów, co [...]

Tagi: , , , ,

Tadżykistan

Tadżykistan jest krajem leżącym w środkowej Azji. Tereny te w czasach wczesnego średniowiecza opanowane były przez Arabów, jednak już na początku IX wieku zaczęła tam rządzić perska dynastia Samanidów. Był to czas, kiedy rozwijała się sztuka i kultura. Następnie na te tereny zaczęły napływać plemiona tadżyckie, jednak nie utworzyły one sprawnego aparatu państwowego i w [...]

Tagi: , ,

Mołdawia

Historyczna Besarabia to obecna Mołdawia. Państwo to powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kraj ten jest obecnie podzielony między właściwą Mołdawię, Mołdawską Republikę Naddniestrzańską oraz część, która opowiada się za przynależnością do Rumunii. Wewnątrz tych państewek funkcjonują odrębne rządy, nie zostały one jednak do tej pory uznane na arenie międzynarodowej. Mołdawia leży na styku Europy i [...]

Tagi: ,

Kirgistan

Jednym z krajów, które powstały po upadku Związku Radzieckiego jest Kirgistan. W czasach starożytnych tereny, należące obecnie do Kirgistanu zamieszkiwały plemiona tureckie, które wędrowały w poszukiwaniu jedzenia oraz warunków do życia. W okresie średniowiecza terytorium dostało się pod panowanie Karachanidów, a w XIII i XIV wieku, za czasów istnienia państwa mongolskiego, koczujący na tych terenach [...]

Tagi: , ,

Estonia

Jednym z krajów byłego Związku Radzieckiego jest Estonia. Jest to niewielkie państwo nad Morzem Bałtyckim, graniczące z Łotwą, Rosją oraz Finlandią. Początki trwałego osadnictwa oraz zaczątki państwowości możemy datować na I wiek n.e., ponieważ rzymski historyk Tacyt wspomina o ludach, zamieszkujących te tereny. Nazywa je Aesti, najprawdopodobniej to określenie stało się wzorem dzisiejszej nazwy Estonii. [...]

Tagi: ,

Armenia

Armenia, będąca częścią Związku Radzieckiego, odzyskała niepodległość w 1991 roku. Obecnie państwo to graniczy z Gruzją, Iranem, Azerbejdżanem oraz z Turcją. Nazwę kraju można wyjaśniać na wiele sposobów, jednak najczęściej przyjmuje się, że pochodzi ona od zamieszkującego tamte tereny plemienia Aramejczyków. Sami Ormianie są zdania, że ich lud pochodzi od biblijnego Haika (który miał być [...]

Tagi:

Łotwa

Łotwa jest jednym z krajów nadbałtyckich. Odzyskała ona niepodległość w roku 1918, a w cztery lata później uchwalona została konstytucja. Według jej założeń Łotwa miała być państwem demokratycznym. Jednak w roku 1934 Ulmanis dokonał zamachu stanu, wprowadził stan wojenny i rozwiązał parlament. W 1940 roku do Łotwy wkroczyła Armia Czerwona, domagając się obsadzenia urzędów posłusznymi [...]

Tagi: , , , ,