Lokalizacja: Home >Kategoria ‘Większe państwa byłego ZSRR

Uzbekistan

Uzbekistan jest dużym państwem leżącym w centralnej części Azji. Przez tereny tego kraju przebiegał w starożytności jedwabny szlak, który łączył Wschód z Zachodem. Arabowie opanowali te tereny w VIII wieku. Wiązało się to ze spadkiem kultury, budowanej przez długie lata starożytności. W X wieku Arabowie opuścili te tereny i rząd objęła dynastia Samanidów. Mongołowie, na [...]

Tagi: , , ,

Ukraina

Słowianie zaczęli się osiedlać w dorzeczu Dniepru i Dźwiny w VI wieku n.e. Pierwszymi władcami Ukrainy byli książęta z dynastii Rurykowiczów, w tym Ruryk – założyciel dynastii, Oleg Mądry i księżna Olga, którzy scentralizowali państwo. W XII wieku Ruś Kijowska została rozbita na dzielnice, które walczyły między sobą. W XIII wieku powstało księstwo Halicko-Włodzimierskie, którego [...]

Tagi: , , , ,

Litwa

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Polska zyskała nowego sąsiada – Litwę. Wcześniej Polska miała wiele wspólnego z tym krajem. Aż do wieku XIII tereny dzisiejszej Litwy były zamieszkiwane przez niezorganizowane plemiona, które nie wytworzyły organizmu państwowego. Dopiero wspólni wrogowie, najpierw kawalerowie mieczowi, a potem krzyżacy, przyczynili się do tego, że ziemie te zostały zjednoczone przez Mendoga, [...]

Tagi: , ,

Kazachstan

Kazachstan jest jednym z największych państw świata. Na początku naszej ery tereny obecnego Kazachstanu znajdowały się pod panowaniem tureckim, a do X wieku były w rękach dynastii Karachonidów. Po podbiciu przez Mongołów należał do Złotej Ordy. W XV wieku wyodrębniła się grupa wolnych ludzi, zwanych Kazachami. Pod koniec XIX wieku Kazachstan został podbity przez Rosjan [...]

Gruzja

Jednym z najciekawszych państw byłego ZSRR jest Gruzja. Tereny te znane były pod nazwą Kolchida oraz Iberia starożytnym Grekom. Pompejusz podbił te tereny i włączył je do Imperium Rzymskiego. Kraj ten bardzo szybko, bo już w roku 317 przyjął chrześcijaństwo jako religię panującą. Przez wiele stuleci Gruzja opierała się atakom Persów i Arabów, jednak w [...]

Tagi: ,

Azerbejdżan

Tereny dzisiejszego Azerbejdżanu zamieszkiwało w ciągu stuleci wiele ludów, począwszy od Persów, Rzymian, Greków, Arabów, a skończywszy na Rosjanach i Mongołach. Przyjmuje się, że nazwa kraju oznacza „miejsce strzeżone przez ogień”. Obecnie jest to niewielkie państwo w Azji Mniejszej nad Morzem Kaspijskim, wcześniej było jedną z republik Związku Radzieckiego. Historia Azerbejdżanu sięga IX wieku p.n.e., [...]

Tagi: