Lokalizacja: Home >Kategoria ‘Wielkie zmiany

Kraje po ZSRR

1. Po rozpadzie przed kilkunastoma laty Związku Radzieckiego nowo powstałe kraje byłego ZSRR zaczęły iść każde w swoją stronę. Jedne ku dobremu, inne go gorszemu, trzecie zaś stoją , tak jak na przykład Białoruś, do dziś w tym samym miejscu. Najważniejsze jest to, że każde jest w stanie prowadzić własną, mniej lub bardziej niezależną i [...]

Tagi: , ,

Upadek ZSRR

1. Pomimo upadku ZSRR przed prawie dwudziestoma laty kraje, które wchodziły w jego skład wciąż starają się utrzymywać wzajemną więź i dążyć do wspólnej integracji. Nie wszędzie jest jednak tak kolorowo jak np. za naszą wschodnią granicą, gdzie sytuacja pomimo zgrzytów i hegemonii Federacji Rosyjskiej nadal jest dobra, a opinia rządów jednego kraju jest brana pod [...]

Tagi: , ,

Koniec XX wieku

1. Koniec XX wieku obfitował w wiele zmian na mapie świata, a szczególnie w środkowej i wschodniej Europie. Pomijając wojnę w państwach byłej Jugosławii, i zachodzące tam do dziś zmiany, najważniejszą zmianą był oczywiście upadek ZSRR i powstanie wielu nowych państw. Jednym z nich stała się Białoruś, nasz wschodni sąsiad, gdzie pomimo wszelkich oporów i ogólnoświatowego [...]

Tagi: , , ,