Lokalizacja: Home >Wpisy z tagiem ‘zmiany w rosji

Sztuka rosyjska

Na terenach dzisiejszej Rosji gwałtowny rozwój sztuki nastąpił w X i XI wieku, kiedy to rozpoczęła się budowa kościołów, inspirowanych architekturą świątyń bizantyjskich. Jednym z najstarszych zabytków rosyjskich jest Cerkiew Dziesięcinna w Kijowie. Cechą charakterystyczną rosyjskich cerkwi były bogate zdobienia w postaci fresków. Gwałtowny rozwój sztuki został zahamowany przez tatarskie najazdy. W wieku XIV na [...]

Tagi: , , ,

Kraje po ZSRR

1. Po rozpadzie przed kilkunastoma laty Związku Radzieckiego nowo powstałe kraje byłego ZSRR zaczęły iść każde w swoją stronę. Jedne ku dobremu, inne go gorszemu, trzecie zaś stoją , tak jak na przykład Białoruś, do dziś w tym samym miejscu. Najważniejsze jest to, że każde jest w stanie prowadzić własną, mniej lub bardziej niezależną i [...]

Tagi: , ,

Otwarcie Rosji na świat

1. Wiele mówi się w kontekście państw byłego ZSRR o postępie i otwarciu na Europę i świat. Nie sposób jednak nie wspomnieć o konfliktach, które są i bez wątpienia będą. Każdy konflikt ma jednak inne podłoże, inny przebieg i inny skutek. Nie można więc porównywać jednych z drugimi, gdyż każdy z nich ma swoją bardzo indywidualną [...]

Tagi: , , , ,